Andrej Babiš nesmí pomlouvat Bison & Rose

PRAHA (5. září 2017) – Krajský soud v Praze vydal 4. září 2017 na návrh společnosti Bison & Rose, s.r.o., předběžné opatření, kterým Ing. Andreji Babišovi uložil „povinnost zdržet se tvrzení, kterými by přímo či nepřímo označil žalobce za lobbistickou agenturu, lobbisty, manipulátory, provokatéry, ovlivňovatele či ovladatele České televize, vydavatelství Economia, a.s., Ministerstva vnitra ČR nebo předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky”.

Agentura Bison & Rose svým návrhem na vydání předběžného opatření reagovala na opakované, dlouhodobě se stupňující lživé a manipulativní výroky, které v médiích a na veřejnosti opakovaně pronáší právě Andrej Babiš.

Mezi tyto výroky patří zejména tvrzení, že agentura Bison & Rose pracuje pro ČSSD či pro její vrcholné představitele. Ve skutečnosti agentura Bison & Rose nepracuje pro ČSSD, ani pro jinou politickou stranu či hnutí, ani pro žádného aktivního politika.

Dalším tvrzením Andreje Babiše a jím ovládaných médií, vůči kterému se Bison & Rose ohrazuje, je označování agentury jako „lobbistické“. Agentura Bison & Rose služby lobbyingu svým klientům neposkytuje a nikdy od svého vzniku neposkytovala.

Andrej Babiš se rovněž snaží vyvolávat dojem, že agentura Bison & Rose vydělává vysoké částky na zakázkách od klientů ze státní správy či od státem ovládaných firem. Skutečnost je právě opačná: od doby, kdy se jeden ze společníků Bison & Rose stal poradcem ministra vnitra, nezískala agentura s výjimkou České televize žádnou zakázku od veřejného zadavatele, především proto, že se o ně z vlastního rozhodnutí neuchází.

Všechny výroky ing. Babiše pronášené jím v médiích a šířené především jím ovládanými médii, mají zřejmý cíl, jímž je poškozování pověsti agentury Bison & Rose. Proti konkrétním výrokům Andreje Babiše se proto agentura brání právní cestou. Předběžné opatření vydané Krajským soudem v Praze je krokem, jehož smyslem je zabránit Andreji Babišovi, aby újmu, kterou agentuře Bison & Rose systematicky způsobuje, nadále zvětšoval do doby, než o ní pravomocně rozhodne příslušný soud.

Bizoni