Milí páni Piráti,

se zájmem jsme si přečetli Vaši tiskovou zprávu zveřejněnou na Vašem webu. Váš zájem o naše klienty nám lichotí, je ale mrzuté, že předtím, než se rozhodnete o nás něco psát, nezkusíte si některé informace ověřit přímo u nás. Váš místopředseda by se nemusel ztrapňovat nepravdivými útočnými výroky. U vystudovaného právníka je to obzvlášť žinantní.

Požadovat od Vás, abyste ve svých vyjádřeních byli féroví, by byla zjevně pošetilost. Pro začátek bychom se spokojili s tím, kdybyste jednoduše nepsali věci, které nejsou pravda.

1. Říká-li Váš místopředseda, že „představitelé“ naší agentury mají vazby na ČSSD, nemluví pravdu. Nikdo z agentury není aktivní v politice, ani v ČSSD, ani jinde. Naše agentura nikdy od svého vzniku nepracovala pro žádnou politickou stranu, hnutí či kandidáta. Jediným „představitelem“ agentury, který má nějaké vazby na ČSSD, je jeden ze společníků Miloš Růžička, který je odborným poradcem ministra vnitra (nikoli ČSSD). Žádní další „představitelé“ u nás jednoduše nejsou.

2. Vyvozuje-li Váš místopředseda, že díky „vazbám našich představitelů“ (o kterých víme, že je jenom jeden), jsme „systematicky obsadili státní instituce“, nemluví pravdu. Od okamžiku, kdy se náš „představitel“ Miloš Růžička stal poradcem ministra vnitra, jsme se kromě loňského tendru na PR služby pro Českou televizi o žádnou jinou veřejnou zakázku neucházeli.

3. Tvrdí-li Váš místopředseda, že v našich smlouvách „není nikde upřesněn rozsah prací či poskytovaných služeb, za které veřejnoprávní ČT vyplácí peníze“, pak nemluví pravdu. V každé naší smlouvě s klientem je uvedeno, jaké služby, v jakém rozsahu a za jakou odměnu budeme poskytovat. Ve smlouvách rámcových, jako je ta s Českou televizí, je jasně stanoven princip, jakým způsobem a které služby si může klient objednávat a jak bude určován rozsah práce i odměna za ni. Samotná rámcová smlouva nám žádnou práci ani žádnou odměnu nezaručuje. Jestli je Váš pan místopředseda doopravdy právník, musí to vědět.

4. Vypráví-li Váš místopředseda, že „pod PR služby lze leccos schovat“, nepřímo nás obviňuje z toho, že děláme něco jiného, než za co jsme placeni. Obvinění bez důkazu je od právníka velkým faulem.

5. Vyjmenováváte-li ve své zprávě, které veřejné instituce a firmy mají s naší agenturou uzavřeny smlouvy na PR služby, pak vězte, že s většinou subjektů, které uvádíte, žádnou smlouvu uzavřenu nemáme. Ověřujte si informace, které zveřejňujete, lépe a pokud možno předtím, než je zveřejníte.

Takový počet nepravdivých výroků v tak krátkém textu je na někoho, kdo se uchází o důvěru veřejnosti, docela znepokojivý. Jestli stejným způsobem a se stejně mizernou znalostí věci přistupují Vaši „představitelé“ ke správě věcí veřejných v našem hlavním městě, v jehož zastupitelstvu působíte, je to smutná zpráva. Věříme, že s tím něco uděláte.

Vaši Bizoni

V Praze 30. března 2017