Dobrý den,

jak už jsem říkal po telefonu, výčet společností či institucí, které podle dnešního článku LN „patří mezi klienty“ naší agentury, je z poloviny chybný. Nevíme, podle jakého klíče byl tento seznam sestaven, rozhodně však není ani úplný, ani reprezentativní, neboť neodpovídá struktuře, velikosti či zaměření většiny našeho klientského portfolia. To nejpodstatnější však je, že celých osm ze šestnácti (!) vyjmenovaných subjektů naším klientem není a nelze je tedy zahrnout pod titulek „Kdo platí Bizonům za PR služby“.

Chybné je rovněž označování naší agentury jako „lobbistické“. Agentura Bison & Rose služby lobbyingu svým klientům neposkytuje a nikdy od svého vzniku neposkytovala, tuto činnost přenechává jiným specializovaným subjektům na trhu.

Našimi klienty nejsou ani Ministerstvo pro místní rozvoj, ani Státní pozemkový úřad, ani Magistrát hl. m . Prahy, ani Čepro, ani Správa Pražského hradu, ani Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ani Správa Národního parku Šumava, ani společnost Amazon. Tyto společnosti či instituce s námi v minulosti spolupracovaly, v současnosti však tomu tak není, není tedy pravda, že nám cokoli platí.

Považujeme za důležité odlišovat, pro které klienty z veřejné sféry naše agentura pracovala ve své dvacetileté historii, a pro které pracuje v posledních třech letech, tedy od doby, kdy se jeden z našich společníků stal poradcem ministra vnitra. Skutečností je, že naše agentura od té doby s výjimkou České televize nezískala žádnou zakázku od veřejného zadavatele, především proto, že se o ně z vlastního rozhodnutí neuchází.

Informace o práci pro DPP a ČT jsou správné. Správě Pražského hradu žádné služby neposkytujeme. Smlouva s SPH, zveřejněná v registru smluv, je smlouvou komisionářskou, v níž je SPH v postavení komisionáře a naše agentura v postavení komitenta. Je to tedy SPH, kdo jednorázově poskytla služby naší agentuře a naše agentura za ně SPH zaplatila. Pro úplnost dodáváme, že šlo o pronájem prostor v areálu Pražského hradu na akci pro novináře, kterou naše agentura produkčně zajišťovala pro komerčního klienta.

V úctě

VB

Praha, 11. dubna 2017