11 dôvodov pre Bison & Rose

1
Pomáhame vytvárať a zlepšovať reputáciu

Najväčším českým a medzinárodným značkám a tiež subjektom, ktoré sa rozhodli naštartovať svoju publicitu.

7
Máme všetky služby pod jednou strechou

In-house online a social media, kreatívne a grafické štúdio, eventový a produkčný tím aj špecialistov v oblasti prieskumu trhu a public affairs.

2
Sme profesionáli z médií

Súčasťou nášho tímu sú bývalí šéfredaktori, editori a redaktori z televízií, rozhlasu, denníkov a ekonomických titulov.

8
Sme exkluzívnym partnerom siete Burson Cohn&Wolfe

Koordinujeme a vedieme PR projekty v ČR, na Slovensku a na ďalších stredoeurópskych trhoch súčasne, podieľame sa na globálnych kampaniach.

3
Denne vidíte, počúvate alebo čítate naše témy

V televízii, rozhlase, celoštátnych novinách, v odborných tituloch aj regionálnych mutáciách vo všetkých krajoch v Česku a na Slovensku.

9
Každoročne nás oceňuje odborná verejnosť

Pravidelne sa umiestňujeme na shortlistoch v českých aj zahraničných súťažiach a vyhrávame hlavné ceny.

4
Spolupracujeme s najväčšími mediálnymi domami

V Česku a na Slovensku pripravujeme spoločne špeciálne projekty pre televíziu, rozhlas, tlačené médiá aj online tituly na mieru.

10
Sme držiteľmi certifikátov najvyššej PR kvality

Opakovane prechádzame medzinárodným auditom Consultancy Management Standard pre ČR a Slovensko. Sme jedným z tradičných členov asociácie APRA.

5
Sme špičkoví experti na krízovú komunikáciu

Riešime tie najsledovanejšie kauzy na trhu. Vieme na ne pripraviť.  Sme v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

11
Vážime si vzťahy, ktoré trvajú dlho

Viac ako polovica klientov s nami spolupracuje dlhšie ako päť rokov. Pre niektoré značky máme tú česť pracovať už viac ako desať či pätnásť rokov.

6
Hľadáme námety vo všetkých segmentoch biznisu

Do našich vlastných projektov zapájame odborníkov, odborné asociácie, akademickú sféru, aktívne sa ich zúčastňujú kľúčoví stakeholderi.

Finančný sektor & kapitálové trhy