Zpracování osobních údajů


Bison & Rose, s.r.o., IČO 25660004, se sídlem Bělohorská 33, Praha 6 – Břevnov, 169 00, dále jen „B&R“ shromažďuje, používá a odpovídá za zpracování osobních údajů získaných z tohoto formuláře. Při zpracování těchto údajů se, jakožto správce osobních údajů, řídí zásadami stanovenými Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“).

Účel zpracování

Osobní údaje, které uvedete v tomto formuláři, zpracováváme s cílem obracet se na vás s nabídkou produktů a služeb, tedy na základě nezbytnosti plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost, kterou projevujete odesláním tohoto formuláře, případně za účelem dodržování našich zákonných povinností.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány pouze v rámci B&R Holdingu, to je společnostem Communa s.r.o., Forum Media, s.r.o., My.cz, s.r.o., Astronaut Creative Lab, s.r.o. a DATANK, s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje z tohoto formuláře uchováváme maximálně po dobu 1 roku.

Vaše práva

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Jakožto subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Pro bližší informace o tom, jak společnost B&R zpracovává osobní údaje nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@brholding.cz.