Nestlé

Máme recept na úspěch

Projekt Nestlé 150 let: Recept na úspěch byl celoroční firemní oslavou, kterou jsme připomněli historii a hodnoty tradiční značky. Ve spolupráci s naším kreativním studiem Astronautlab jsme oslovili publikum, které by jinak firemní výročí mohlo minout. Pro komunikaci směrem k zaměstnancům a veřejnosti jsme využili netradiční nástroje, jako je speciální kuchařka, výstavy nebo soutěž pro designéry.


IDEA • STRATEGIE • INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE • HR • CSR • OOH • VIDEO

„Integrovaná komunikační kampaň probíhala celý rok a oslovila spotřebitele, ale také obchodní partnery a zaměstnance.“

Zaujmout veřejnost a obchodní partnery

Cílem oslav bylo posílit image firmy s důrazem na její dlouhou a úspěšnou tradici v Československu a následně v Česku i na Slovensku. Směrem ke spotřebitelům, ale také jako sdělení pro obchodní partnery s využitím v HR marketingu. Vysvětlovali jsme, proč je Nestlé největší potravinářskou firmou na světě a v čem spočívá její úspěch. Přijali jsme také výzvu, abychom kromě globálních 150 let upozorňovali na 120. výročí regionální značky Orion.

Pro kampaň v Česku a na Slovensku jsme zvolili zastřešující slogan „Recept na úspěch“. Ten dobře vystihl spojení potravinářské firmy se zákaznickou oblibou. V komunikaci jsme využili tradiční PR nástroje jako tiskové zprávy, media relations nebo eventy a k nim přidali kreativní prezentační materiály – kuchařku v tištěné i elektronické formě a animované video. V areálech závodů Nestlé jsme využili branding kampaně na OOH nosičích a ve formě zaměstnanecké knihy přání.

Partnerství s Národní galerií

V komunikaci týkající se výročí se nám podařilo vyzdvihnout bohatou historii firmy, ale informovali jsme i o současnosti a CSR aktivitách Nestlé. Mezi ně patří podpora výtvarného umění a designu. Vyhlásili jsme soutěž na návrh obalu limitované edice Kofily a uzavřeli jsme partnerství s Národní galerií v Praze k výstavě Zdenek Rykr a továrna na čokoládu. Nestlé také v rámci oslav představilo některé své značky na výstavě Retro v Národním muzeu, čímž se přihlásilo k domácí tradici.

Kampaň díky své jednotné myšlence, ale zacílení na různé příjemce zaujala média napříč zaměřeními. Média, pro která by jinak informace o 150 letech firmy Nestlé byla jen zprávou na dva řádky.

2800

OSLOVENÝCH ZAMĚSTNANCŮ NESTLÉ

150

LET NEJVĚTŠÍ POTRAVINÁŘSKÉ FIRMY

120

LET FIRMY ORION