Nestlé

Máme recept na úspech

Projekt Nestlé 150 rokov: Recept na úspech bol celoročnou firemnou oslavou, ktorou sme pripomenuli históriu a hodnoty tradičnej značky. V spolupráci s naším kreatívnym štúdiom Astronautlab sme oslovili publikum, ktoré by inak firemné výročie mohlo minúť. Pre komunikáciu smerom k zamestnancom a verejnosti sme využili netradičné nástroje, ako je špeciálna kuchárka, výstavy alebo súťaž pre dizajnérov.


IDEA • STRATÉGIA • INTERNÁ A EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA • HR • CSR • OOH • VIDEO

„Integrovaná komunikačná kampaň prebiehala počas celého roka a oslovila spotrebiteľov, ale aj obchodných partnerov a zamestnancov.“

Zaujať verejnosť a obchodných partnerov

Cieľom osláv bolo posilniť imidž firmy s dôrazom na jej dlhoročnú a úspešnú tradíciu v Československu a následne v Česku i na Slovensku . Smerom k spotrebiteľom, ale tiež ako oznámenie pre obchodných partnerov s využitím v HR marketingu. Vysvetľovali sme, prečo je Nestlé najväčšou potravinárskou firmou na svete a v čom spočíva jej úspech. Taktiež sme prijali výzvu, aby sme okrem globálnych 150 rokov komunikovali 120. výročie regionálnej značky Orion.

Pre kampaň v Česku a na Slovensku sme zvolili zastrešujúci slogan „Recept na úspech“. Ten správne vystihol spojenie potravinárskej firmy so zákazníckou obľubou. V komunikácii sme využili tradičné PR nástroje, ako tlačové správy, media relations alebo eventy, a k nim pridali kreatívne prezentačné materiály – kuchárku v tlačenej a elektronickej forme a animované video. V areáloch závodov Nestlé sme využili branding kampane na OOH nosičoch a vo forme zamestnaneckej Knihy prianí. 

Partnerstvo s Národnou galériou

Pri komunikácii výročia sa nám podarilo vyzdvihnúť bohatú históriu firmy, ale informovali sme aj o súčasnosti a CSR aktivitách Nestlé. Medzi tie patrí podpora výtvarného umenia a dizajnu. Vyhlásili sme súťaž o návrh obalu limitovanej edície Kofila a uzavreli sme partnerstvo s Národnou galériou v Prahe k výstave Zdenek Rykr a továrna na čokoládu. Nestlé tiež v rámci osláv predstavilo niektoré svoje značky na výstave Retro v Národnom múzeu, čím sa prihlásilo k domácej tradícii.

Kampaň vďaka svojej jednotnej myšlienke, ale zacieleniu na rôznych príjemcov, zaujala médiá s rôznym zameraním. Médiá, pre ktoré by inak informácia o 150 rokoch Nestlé bola iba správou na dva riadky.

2800

OSLOVENÝCH ZAMESTNANCOV NESTLÉ

150

ROKOV OSLÁV NAJVÄČŠEJ POTRAVINÁRSKEJ FIRMY

120

ROKOV OSLÁV ORION