Photon Energy

Investujte do slnka

Na českom trhu doposiaľ málo známa spoločnosť Photon Energy vstúpila na vedľajší trh pražskej burzy vo veľkom štýle: cena akcií sa v prvých dňoch zvýšila o 40 %, investori zobchodovali viac ako pol milióna kusov akcií a firma získala kapitál na ďalší rozvoj. A my sme tomu pomohli intenzívnou komunikáciou.


STRATÉGIA • STAKEHOLDERS RELATIONS • MEDIA RELATIONS • PR • EVENT • ONLINE KAMPAŇ

„Cena akcií sa v prvých dňoch zvýšila o 40 % a za prvých päť dní investori nakúpili pol milióna akcií.“

Povzbudiť záujem investorov

Ako sa dostať do médií s témou, ako je emisia dlhopisov na vedľajšej českej burze? Takmer neriešiteľné zadanie, navyše, od firmy podnikajúcej v solárnom biznise, ktorý v Česku, bohužiaľ, nebol vnímaný pozitívne. Poradili sme si.

Photon Energy chýbala publicita mimo odborných médií. Firma potrebovala vzbudiť záujem investorov a spravodajských médií pred pripravovanou emisiou dlhopisov. Začali sme tlačovou konferenciou pre spravodajské médiá, pokračovala séria 1on1 stretnutí a rozhovorov, na ktorých sme Photon Energy profilovali ako úspešnú a finančne zdravú firmu s plánmi na expanziu do Austrálie.

Pretrvávajúci záujem médií

Kľúčom k úspechu bolo sformulovať relevantnú „growth story“ a prezentovať ju kľúčovým stakeholderom. Vytvorili sme microsite, ktorá slúžila pre samotnú transakciu, a doplnili ju online kampaňou. Po oznámení emisie bondov sme s vybranými analytikmi predstavili stratégiu firmy. Nakoniec sme maklérom a portfólio manažérom rozoslali direct mail, v ktorom boli zhrnuté benefity investície do slnka.

Výsledok? V priebehu prvých dvoch dní vyletela cena titulu o 40 % a v priebehu piatich dní Photon Energy zobchodovala viac ako pol milióna kusov akcií a získala tak dostatok peňazí na dobytie Austrálie. Photon Energy sa zaradila medzi spoločnosti, ktoré dodnes pravidelne sledujú analytici a novinári zaoberajúci sa kapitálovými trhmi. A aj vďaka tomu sme za kampaň na emisiu akcií získali 1. miesto v kategórii Finančný trh a finančné služby na Českých cenách za PR.

40%

ZHODNOTENIE TITULU ZA DVA DNI

104

MEDIÁLNYCH VÝSTUPOV K VSTUPU NA BURZU

509 279

AKCIÍ ZOBCHODOVANÝCH ZA PÄŤ DNÍ