ČSOB

Index očakávaní firiem pre ČSOB

Sme experti na finančnú komunikáciu a vďaka dlhodobej spolupráci s ekonomickými lídrami Česka poznáme budúcnosť domáceho podnikania. Spolu s výskumnou agentúrou Datank pravidelne zbierame, analyzujeme a komentujeme zmeny nálad malých a stredných podnikateľov. Náš klient ČSOB vďaka Indexu očakávaní firiem získava unikátny obsah, ktorý ho profiluje v médiách.


IDEA • VÝSKUM • MEDIA RELATIONS • PR

„Pre ČSOB vytvárame uznávaný ekonomický ukazovateľ, na ktorom sa profilujú hodnoty banky a jej manažment.“

Koncept pre banku

Od ČSOB sme dostali zadanie na vytvorenie efektívneho komunikačného konceptu, ktorý by s minimálnymi nákladmi umožnil rozsiahlu publicitu v ekonomických, spravodajských a lifestyle médiách. Preto sme vymysleli Index očakávaní firiem, pravidelný projekt, ktorý mapuje nálady a smerovanie malých a stredných podnikateľov v budúcich mesiacoch.

Projekt sme spustili v roku 2013 a niekoľkokrát do roka pripravujeme sériu tém a otázok, ktoré smerujeme na našu cieľovú skupinu
– podnikateľov a budúcich klientov banky: Ako vidia budúcnosť svojho odboru? Akú finančnú situáciu očakávajú? Na čo sa musia pripraviť? Index očakávaní firiem zaujal médiá a verejnosť natoľko, že sa stal jedným z pilierov korporátnej komunikácie ČSOB.

Aký je český podnikateľ

Do projektu zapájame médiá, ktoré našim respondentom kladú vlastné otázky a zo získaných odpovedí vytvárajú obsah pre svojich čitateľov. Takúto spoluprácu sme uzatvorili napr. s MF Dnes alebo Hospodárskymi novinami, ale výsledky Indexu očakávaní firiem sa objavujú aj na televíznych obrazovkách a rozhlasových staniciach. Navyše, témy výskumu sa netýkajú iba ekonomiky, ale takisto názorov na aktuálne udalosti, preto ho médiá môžu interpretovať ako ukazovateľ životného štýlu českých podnikateľov.

Index očakávaní firiem sa v priebehu piatich rokov stal uznávaným barometrom založeným na autentických výpovediach podnikateľov. A pre ČSOB sú zistenia z prieskumov príležitosťou, ako môžu svoj manažment profilovať v médiách a podporiť svoju značku finančného experta, ktorý rozumie českým živnostníkom.

500

UNIKÁTNYCH RESPONDENTOV

5

VÍŤAZSTVIE V ČESKEJ CENE ZA PR

5 500 000

PRÍJEMCOV INDEXU